Cegerxwin kimdir?Yıl 1903 ben dünyaya geldim
Sultan Şehmus adı ile anemden do***285;dum
Biro rada bir brada büyük azap çektim
Ya alah daha sonra ö***285;renci oldum Cegerxwin kimdir?
Kürdlüçe adım attım, bir kaç arkadaş buldum
Marşlar ile mektuplar ile Şex Seîd hareketinden sonar
Birinci Dîşan 1945

Cegerxwin kişili***285;i ile, mücadelesi ile, yazdıkları ile ve özelikle şiiri ile Kürdistan da***285;larının başlarında açan güller gibidir Cegerxwin kimdir? Aradan on yıllar geçmesine ra***285;men ve daha yüzyılarca o gül yerinde sapasa***285;lam kalmıştır ve kalacaktır Cegerxwin kimdir? cegerxwîn dünya görüşü ile, sanat gücü ile kürd toplumunda çok güçlü bir yer edinmiştir Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin yaşadı***285;ı dönemde Kürdistan`ın dört pasrçasında çök önemli olaylar olmuştur; katliamlar, sürgünler, yakıp yıkmalar v Cegerxwin kimdir?b gibi Cegerxwin kimdir? Kürd halkının düşmanları kürdleri yok etmek, tarih sahnesinden silmek istiyorlardı Cegerxwin kimdir? Bunun için Kürdistan`ın bir çok parçasında kürdçe yasak edilmişti Cegerxwin kimdir? Cegerxwin bir kaç kürd aydını gibi böyle olumsuz koşullarda inatçı bir da***285; çiçe***285;i gibi Kürdistan `da açmıştır ve kürd gençlerinin gönüllerini şenlendirmiştir Cegerxwin kimdir?


Batıda, do***285;uda, güneyde ve kuzey`de ço***285;u zaman Cengizhan, Kemal, Acem Şahları gibi zalimler ve kan içiciler çıkmış ve Kürdistan`ı ateş ve kan içinde bırakmışlar, ya***285;malamışlar fakat buna ra***285;men kürd halkının ba***285;rından Cegerxwin gibi yürekli insanlık çı***285;lıklarının çıkmasına engel olamamışlar Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin dünya görüşü ile yurt ve insan sevgisi ile, duyguları ile bir deryadır Cegerxwin kimdir? Bu derya da olanları bulup ortaya çıkarmak oldukça zordur Cegerxwin kimdir? Denilebilinir ki Cegerxwin 20 Cegerxwin kimdir? yüzyılda kürd halkının yetiştirdi***285;i ender şairlerden biridir Cegerxwin kimdir? Cegerxwin, Pablo Neruda gibi, Gorcia Lorca gibi, Nazın Himet gibi 20 Cegerxwin kimdir? yüzyılın en iyi şairleri arasında yerini almıştır Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin asıl adı ile Şehmusê Hesen 1903 yılında Mardinin ***8220;Hesare***8221; köyünde dünyaya gelmiştir Cegerxwin kimdir? Bu dönemde kürd halkı feodallerin a***285;ır baskısı altında yaşıyordu Cegerxwin kimdir? Şehmus yoksul bir ailenin o***285;lu oldu***285;u için daha küçük yaşlarda çalışmaya başlıyor Cegerxwin kimdir? O 15 -16 yaşında iken anesini ve babasını kaybediyor Cegerxwin kimdir? Bazen büyük abisini yanında, bazen de ablasının yanında kalıyor, onlara çobanlık yapıyor ve tarlada çalışıyor Cegerxwin kimdir? Cegerxwin o günleri şöyle dile getiriyor Cegerxwin kimdir?
Onlarda beni çoban yaptılar,
Sadece elbise ve ekmek için
Şehmus 1918 ***8211; 1920 yıllarında devlet demir yollarında çalışıyor Cegerxwin kimdir? 1920 yılında Medresede okumak için Diyarbakır`a gidiyor Cegerxwin kimdir?

Niçin çoban olayım
Niçin ö***285;renci olmıyayım
Daha yeni okumaya gittim
Dünyayı tanımaya başladım
Birinci Divan 1945

Cegerxwin medreselerde okurken bu vesile ile Kürdistan`ın bir çok yerini gezip görüyor, halkn sorunlarına yakından şahit oluyor Cegerxwin kimdir?
Bu yıllarda 1925 Şeyh Seîd halk hareketi ortaya çıkıyor Cegerxwin kimdir? Cegerxwin o yıllarda Diyarbakır tarafında bulunuyor Cegerxwin kimdir? Hareketin bastırılmasından sonra bir çok kürd aydın ve önderi Diyarbakır `da istiklal mahkemelerinde düzmece yargılamalar ile idam ediliyorlar Cegerxwin kimdir? Binlerce insan yerinden yurdundan edilip sürgün ediliyor, köyler yakılıp yıkılıyor Cegerxwin kimdir? Bütün bu olanlar Şehmus` de çok farklı duyguların ortaya çıkmasını sa***285;lıyor Cegerxwin kimdir? Kendisi bu duygularını şöyle dile getiriyor:

Savaş, ateş ve ölüm
Yürekleri yakıyordu
1924 yılında
uyananlar safına girdim
yaşam ve kurtuluş için
Kavgaya girdim
Mem û Zîn destanın`dan
Ismimi Cegerxwin koydum
Birinci Divan 1945

Cegerxwin feqilik ve melalık yaptı***285;ı yıllarda kürd halkının çekti***285;i acıları, onların yoksulluklarını gözleri ile görüyor Cegerxwin kimdir? Kürdistan`ın nasıl bir ülke oldu***285;unu, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini tanıyor Cegerxwin kimdir? Fakat bütün bu güzellikler, bu zenginlikler içinde kürd ulusunun , kürdistan`ın adını anmanın bile yasak oldu***285;unu, kürdlerin kendi ülkelerinde, kendi de***285;erlerine yabancılaştırıldıklarını bir şair yüre***285;i ile iyi gözlemliyor Cegerxwin kimdir? Cegerxwin büyük kürd bilgini Ahmedê Hani gibi kürd toplumunun problemlerini, hastalıklarını iyi tespit ediyor Cegerxwin kimdir? Kürdlerin temel problemlerinin cahillik ve itifaksızlık oldu***285;unu iyi tespit ediyor Cegerxwin kimdir? Bunun için o günkü kürd toplumunun entelijiyası olan melalara görev düştü***285;ünü görüyor Cegerxwin kimdir?

Mela Rabe
Mela uykudan uyan bügün
Ne zaman kadar boynu bükük kalacksın
Sen okumuşsun, sen bilgilisin
A***285;a ve şehlerin hizmetkarısın
Istiyorum ki önüde,
Sen aydınlık olasın, güneş gibi olasın
Beşinci Divan ***8211; Zend- Avesta ***8211; Stockholm 1981

Cegerxwin melalardan ve şeyhlerden umudu kesilince cübeyi atıp melalı***285;ı bırakıyor Cegerxwin kimdir? Ve o kendisini tamamen ulusal kurtuluş kavgasına adıyor Cegerxwin kimdir? Sehmus adını atıp Cegerxwin adını alıyor Cegerxwin kimdir? Kürd halkının, yoksul köylülerin çektikleri acılardan dolayı yüre***285;i yaralanmış, cigeri kan ba***285;lamış, bundan dolayı adını Cegerxwin ( Kanlıkalp) koymuş Cegerxwin kimdir?

Ka Kurdistana mın ka?
Nerede Kürdistanım nerede?
Ah gülistanım nerede?
Düşman hepsini aldı
Ah Kürdistanım nerede?
Bizi dünyaya getirdi o
Bizi insan yaptı o
Fakat biz onu çabuk terk ettik
Ah Kürdistanım nerede?
Birici Divan

Cegerxwin melalı***285;ı bıraktıktan sonra iki tane köy inşa ediyor Cegerxwin kimdir? Burada kardeşlik ve eşitlik üzerine bir yaşam kurmak istiyor Cegerxwin kimdir? Fakat köylüler anlaşamıyorlar, oda bunun üzerine köyleri terk ediyor Cegerxwin kimdir?
1932 yılından sonra onun şiirleri Celadet ve Kamuran Bedirhan kardeşlerin çıkardıkları ***8220;Hawar***8221;, ***8220;Ronahi***8221; ve ***8220;Roja Nû***8221; dergilerinde yayınlanmaya başlıyorlar Cegerxwin kimdir? Onun şiirlerinde kürdler ve Kürdistan konusu, devrim ve ulusun özgürlü***285;ü sorunu, e***285;itim ve ö***285;retim sorunları irdeleniyor Cegerxwin kimdir? Ülkenin ve halkın iç ve dış düşmanları tespit ediliyor Cegerxwin kimdir? Ona göre dış düşmanlar sömürgeciler, iç düşmanlar ise sömürgecilerin işbirlikçileri a***285;a ve şehlerdir Cegerxwin kimdir? Ayrıca onda halkların kardeşli***285;i sorunu, dünya barışı ve enternasyonalizm de önemli yer tutar Cegerxwin kimdir?

Mella, mir ve a***285;aların elinden
Tüm kürdler perişan kaldılar bu yüzden
A***285;alar ve beyler zulüm pençesini indirmiş kafalarına,
Talancılar, hırsızlar, haramiler ve serserilerŞeyh
Birinci Divan 1945

Kürdler ve acemler kardeştirler, düşmanlar yalnız kolecilerir
Türkler ve Araplar arakadaştır Cegerxwin kimdir? Düşmanlar Seid ve Bayar dır
Biz satılmışız, sopa ve dolar`a
Onların başı koparılmalıdır işçi ve köylüler tarafından
İkinci Divan , Özgürlük Devrimi ***8211; 1954

Cegerxwin`ın şiirleri ***8220;Hawar***8221;, ***8220;Ronahi***8221; ve ***8220;Roja Nû***8221; dergilerinde yayınlandıktan sonra o Türkiye`de aranmaya başlanıyor Cegerxwin kimdir? Bunun üzerine Suriye`ye geçiyor Cegerxwin kimdir? Cegerxwin Suriye`de arkadaşları ile birlikte Amude `de ***8220;Kürd Gençlik Merkezi***8221; ni açıyorlar Cegerxwin kimdir? Fakat bir süre sonra bu merkez Fransız yöneticiler tarafından kapatılıyor Cegerxwin kimdir? Buradaki çalışmaları ile ilgili Cegerxwin şunları yazıyor; ***8220; İlk defa Cizire kürdleri, kürd gençleri kendi dilleri ile okuma yazmayı ö***285;reniyordular, Kürdistanın tarihi ve kürd halkının aktuel durumu üzerine tartışıyordular Cegerxwin kimdir? İlk defa kürd klamları yüksek ses ile şehirlerin içinde söyleniyordular Cegerxwin kimdir? Kadınlar zılgıt sesleri ile erkekler ise tabanalar ile bu şenliklere katılıyordular***8221; Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin Kürdistan`ın ba***285;ımsızlı***285;ı ve özgürlü***285;ü için Kürd gençlerinin okumalarına, kendilerini e***285;itmelerine, çok önem veriyordu Cegerxwin kimdir?
Bilindi***285;i gibi 1946 yılında Mahabat Kürd Cumhuriyeti kuruldu Cegerxwin kimdir? Ne yazık ki bu Cumhuriyet 1947 yılında yıkıldı ve Cumhurbaşkanı Kadı Muhamed iki bakanı ile birlikte Çarçıra meydanında İran devleti tarafından idam edildiler Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin bu acı olay üzerine şu şiiri yazdı Cegerxwin kimdir?

Kadı Muhamed`ın anısına
Kurban oldu***285;um Kürdistan topra***285;ı çok genç ve güzelsin
Her karış topra***285;ına evlatların çok kan döktüler
Kürd ulusu sa***285; kaldıkça da bu yoldan dönmeyeck
Yaşa yaşa Kadı Muhamed çok yaşa!
İkinci Divan ***8211; Özgürlük Devrimi ***8211; 1954

Aynı yılın Haziran ayında Ba***285;dat`da Nuri Sait tarafından 4 tane Kürd devrimcisi idam edildiler Cegerxwin kimdir? Cegerxwin bunun üzerine ***8220; Gernasê mamoş Xoşnav navxweş***8221; adlı şiiri yazdı Cegerxwin kimdir? İkinci dünya savaşı yıllarında Kürdistan şehitleri anısına ***8220;Şahname Şehidan***8221; adlı bir destan yazdı Cegerxwin kimdir? Bu destan da Kürdistan`ın kurtuluşu u***285;runa şehit duşmuş 42 tane şehitin ismi yer alıyor Cegerxwin kimdir? Bunların arasında Halit Cibril, Yusuf Ziya, Kemal Fevzi ve Şeyh Seid gibi şehitler anılıyor Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin birinci ve ikinci dünya savaşlarını yaşadı Cegerxwin kimdir? O açlık, yoksulluk, katliam, yıkık ve talan edilmiş şehirleri kendi gözleri ile gördü Cegerxwin kimdir? Bunun için de sürekli savaşlara karşı oldu Cegerxwin kimdir? O ça***285;ının önemli barışseverlerinden idi Cegerxwin kimdir?

Savaş İstemiyoruz
Biz savaş istemiyoruz, lanet olsun savaşlara
Bizi korkutmuyor tehdit ile haykıran ses
E***285;er dünyanın iyili***285;ini istiyorlarsa
Çıksınlar işgal ettikleri topraklardan
İkinci Divan - 1954

Cegerxwin 1949`dan sonra Süriye`li komünistler ile çalışıyor Cegerxwin kimdir? Bu sırada çok kere tutuklanıyor, işkenceler görüyor Cegerxwin kimdir? 1957 yılına kadar komünistlerle çalışiıor ve Qamışlo`da barış komitesinin başkanlı***285;ını yapıyor Cegerxwin kimdir? Bu dönemde daha çok dünya barışını dile getiren ve ezilen halkların özgürlük mücadelelerine destek veren şiirler yazdı Cegerxwin kimdir?
Örne***285;in Berlin`de yapılan dünya gençlik festivali için ***8220; Berlin Festivali***8221; adlı şiiri yazdı Cegerxwin kimdir?
1950 yılında ABD Klike li-Man hükümeti ile birlikte Demokratik Kore`ye saldırdı Cegerxwin kimdir? Bu savaşa Türkiye`de katıldı ve gönderilen askerler arasında kürd gençleri de vardı Cegerxwin kimdir? Cegerxwin bunun üzerine ***8220; Kore savaşına gitmeyin***8221; adlı şiirini yazdı Cegerxwin kimdir? 1945 yılında Viyetnam halkı Fransız sömürgecili***285;ine karşı Özgürlük savaşı başlattı Cegerxwin kimdir? Viyetnam yurtseverleri Diyan ***8211; Biyan- Fu kalesinde büyük bir direniş gösterdiler Cegerxwin kimdir? Diyan ***8211; Biyan ***8211; Fu ismi dünyaya yayıldı Cegerxwin kimdir?
Bunun üzerine Cegerxwin Diyan ***8211; Biyan ***8211; Fu şiirini yazdı Cegerxwin kimdir?

Diyan ***8211; Biyan ***8211; Fu, Diyan ***8211; Biyan ***8211; Fu
Sömürgecilerin çizmesi üzerinden kalktı
Kahraman evlatların kendileini feda etti Cegerxwin kimdir?
Senin için unutulmaz bir nam bıraktılar
Özgürlük bekçilerin sömürgecileri attılar
İkinci Divan ***8211; Özgürlük Devrimi ***8211; 1954

Komünistler ile ilişkisini kestikten sonra Cegerxwin arkadaşları ile birlikte ***8220;Azadi***8221; örgütünü kuruyorlar Cegerxwin kimdir? Azadi örgütünün di***285;er kurucularının ço***285;u 1927 yılında kurulmuş ***8220;Hoybun***8221; örügütün üyeleri Cegerxwin kimdir? Yani ***8220;Azadi***8221; bir yede ***8220;Hoybun***8221; un devamı niteli***285;indedir Cegerxwin kimdir? 1959 yılında ***8220;Azadi***8221; ile Kürdistan demokrat Partisi birleşiyorlar Cegerxwin kimdir?
Bilindi***285;i gibi 1958 de Irak`da Abdulkerim Kasım önderli***285;inde bir darbe ile krallık rejimine son verildi Cegerxwin kimdir? Yeni iktidar kürdler ile ilişkilerini düzeltmek istedi***285;inden 1946-47`den beri Sovyetler`de bulunan Mustafa Barzani ve arkadaşları Irak`a geri geldiler Cegerxwin kimdir? 1959 yılında KDP-S Cegerxwin`ı Irak`a gönderiyor Cegerxwin kimdir? O Ba***285;dat `da Üniversite de kürdçe(kurmanci) dil dersleri veriyor Cegerxwin kimdir? Irak hükümetinin kürdler ile ilişkileri bozulunca KDP Barzani önderli***285;inde silahlı mücadeleye başlıyor Cegerxwin kimdir? Bunun üzerine Cegerxwin`de artık üniversite de kalamıyor Cegerxwin kimdir? O 1962 yılında Süriye`ye geri dönüyor Cegerxwin kimdir? 1969 yılında Cegerxwin bu defa Güney Kürdistan`a gidiyor ve burada bir yıl kadar kurtarılmış alanlarda kalıyor Cegerxwin kimdir?
13 mayıs 1974 `de kürd kızı Leyla Kasım ve arkadaşları Baas tarafından idam edildiler Cegerxwin kimdir? Cegerxwin onların anısına ***8220;Leyla Şehid***8221; adlı şiiri yazıyor Cegerxwin kimdir?

Aslan aslandır, erkek veya dişi
Işte size bir örnek, benim Leylam
Yüre***285;i çelik gibi
Leyla kimdir?
Leyla kadındır
Leyla benimdir
Leyla benimdir
Altıncı Divan ***8211; Şafak ***8211; Stockhom 1982

Cegerxwin 1973 yılında Suriye hükümetinin baskısından dolayı Lübnan `a gidiyor ve 1975 yılına kadar burada kalıyor Cegerxwin kimdir? O ***8220;KÎME EZ***8221; adlı divanını Beyrut`da yayınlıyor Cegerxwin kimdir? Denilebilinir ki Cegerxwin`ın en önemli şiiri ***8220; Kîme ez***8221; isimli şiiridir Cegerxwin kimdir? Kîme Ez bir manifesto gibidir Cegerxwin kimdir? Cegerxwin bu şiirinde Kürdistan`ın ve kürdlerin tarihini, kürdlerin kökenini, kürdlerin ulusal kurtuluşları u***285;runa verdikleri çetin mücadleyi bir şair yüre***285;i ile ve ustalı***285;ı ile anlatıyor Cegerxwin kimdir? O kürd halkının özlem ve istemlerini, kürdistan`ın ö günkü sosyo-ekonomik durmunu, parçalanmışlı***285;ını ustalıkla dile getiriyor Cegerxwin kimdir? Mili Kürd şairi Hejar Paris Kürd enstitüsünde yaptı***285;ı bir konuşmada , ***8222;her kürd`ün kendisine günde bir defa kim oldu***285;unu, dünya halkları arasında yerinin neresi oldu***285;unu sorması gerekir***8220; diyordu Cegerxwin kimdir? İşte Cegerxwin ***8220;Kime Ez***8221; de kürdlerin ve kürdistan`ın kimli***285;ini sorguluyor Cegerxwin kimdir?

Kimim Ben?
Onurlu kürdüm,
düşmanın düşmanı,
barışseverin dostuyum Cegerxwin kimdir?
Uygar insanım,
Ne ilkelim, ne de yabani
Ne yapayım savaşsız olmuyor Cegerxwin kimdir?
Düşman ülkemden çıkmıyor Cegerxwin kimdir?
Benim atalarım
Hep özgür yaşadılar
Köle olmak istemiyorum
Sonsuza de***285;in
Kimim ben?
Üçüncü Divan ***8211; Kime Ez 1973

Kine Em şiiri 1970 li yılların sonlarında Şıvan Perwer tarafından bestelendi ve hala Şıvan`ın en hit parçaları arasındadır Cegerxwin kimdir? Şıvan yıllardır hemen hemen her konserinde son parça olarak ***8220; Kine em***8221; parçasını söyler ve dinleyiciler huşu içinde kendilerinden geçerek bu destanı dinlerler Cegerxwin kimdir? Bugüne kadar bu görkemli eser kadar kürdleri etkileyen ve onları adeta hipnotize eden bir başka esere rastlamadım Cegerxwin kimdir? Şivan`da gerçekten bu şaheserin hakkını vererek yorumluyor Cegerxwin kimdir? 20 yıldır her dinledi***285;imde aynı heyecanı duyarım ve her seferinde Şivan oturdu***285;u kürsüden şimdi düşecek diye yüre***285;im a***285;zıma gelir Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin Lübnan `da kaldı***285;ı sırada Filistin halkının dramına yakından tanık oluyor Cegerxwin kimdir? O Filistin halkı ile ilgili duygularının ***8220;Deryasi***8221; ve ***8220;Telzater***8221; isimli şiirlerinde dile getiriyor Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin çok genç yaşlarda girdi***285;i aktif poltikayı ölene kadar sürdürdü Cegerxwin kimdir? O 1957 de Süriye KDP `nin merkez komite üyeli***285;ine seçildi Cegerxwin kimdir? Daha sonra bu parti ikiye bölündü Cegerxwin kimdir? Cegerxwin hala da genel sekreterli***285;ini Hemid Hecî Derweş ın yaptı***285;ı Suriye İlerici Kürdistan Demokrat Partisi (PPDK-S) nin saflarında yer aldı ve ölene kadar bu partinin politbüro üyesi idi Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin ilk `divanlarında aşk şiirleri çok azdır, daha çok kürdlerin yaşamı, kültürleri, tarihleri, güncel sorunları dile getiriliyor Cegerxwin kimdir? Burada özelikle sömürü ve zulme karşı, iç ve dış duşmanlara karşı mücadele mesajı veriliyor Cegerxwin kimdir? Örne***285;in ***8220;8 Mart dünya demokrat kadınlar günü***8221; adlı şiirinde Kürd toplumunda kadına yapılan baskıyı dile getiriyor, kadını ezen gerici adetlere karşı savaşıyor Cegerxwin kimdir? O ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinde kadınların kendi kimlikleri ile aktif rol almalrı gerekti***285;ini düşünüyor Cegerxwin kimdir? ***8220;Kürd şair ve ozanları***8221; adlı şiirinde Cegerxwin kürd edebiyatının zenginli***285;ini dile getiriyor Cegerxwin kimdir?

Keçê Rabe
Güzelim bir tanem
Birlikte savaşmalıyız
Daha ne kadar sürecek bu tutsaklık
Bu baskı, bu unutulmuşluk Cegerxwin kimdir?

Cegerxwin son divanlarında aşk şiirleri de yazmıştır Cegerxwin kimdir? ***8220; yardan Uzak olmak***8221;, ***8220;Yaşlandım gönül yaşlanmıyor***8221; gibi şiirler onun aşk şiirlerinden birkaçıdır Cegerxwin kimdir? Onun bu şiirlerinde dile getirdi***285;i aşk, özlem, umut daha çok özgür bir ülkeye duyulan özlemdir Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin medrese e***285;itiminden gelmiş bir Kürd entelijiyasıdır Cegerxwin kimdir? O zamanla Marxismi okuyor, tarihi materlizmi özümsüyor ve diyalekti***285;i kendisine yöntem olarak seçiyor Cegerxwin kimdir? Sadece ulusal kurtuluş için de***285;il toplumsal kurtuluş içinde mücadele ediyor Cegerxwin kimdir? O dünyanın ezilen halklarını Kürd halkının do***285;al mütefi***285;i olarak görüyor Cegerxwin kimdir? Kürd halkının sesini dünya halklarına duyuruyor Cegerxwin kimdir? Onun kalbi bütün dünya ezilen halkları için çarpıyor Cegerxwin kimdir?

Ey Heval Robson

Ey Robson yoldaş
Benimle senin derdin dertlerin en a***285;ırı,
Egemenlik başlayalı dünyada,
kimi insanlar derebeyi, hanedan oldular,
kimisi de yoksul, perişan boyunduruk altında Cegerxwin kimdir?
Marks ile Engels dertlerimize derman oldular Cegerxwin kimdir?
İki bilge insan işçi sınıfına önder oldular Cegerxwin kimdir?
Onlar kli ölümsüzdürler, bize yol gösterdiler,
Onların yolunda kavga verilince uyandı işçiler
Gün do***285;du, gün do***285;du
İkinci Divan ***8211; Özgürlük Devrimi ***8211; 1954

Tabii ki Cegerxwin şiirlerinin ana teması yurtseverliktir Cegerxwin kimdir? O bu şiirlerinde Kürd işçisine, köylüsüne, kadınlarına, kızlarına, gençlerine ça***285;rı yapiyor Cegerxwin kimdir? Onlara okuyun, kendinizi yetiştirin, dilinizi, kültürünüzü ö***285;renin,uyanın, birlik olun ve Kürdistanı türk, arap, fars egemenli***285;inden kurtarın diye mesajlar veriyor Cegerxwin kimdir?

İşte o zorbalık ve sömürü bize
Arap, türk ve farslardan gelir Cegerxwin kimdir?
Ne zamana de***285;in bizi böyle ezecekler?
Üstümüze kral ve padişah kesilecekler?
Ne kan içici ne de vahşiyiz
Onlar gibi biz de insanız
Kahrolsun kölelik
Yaşasın özgürlük
Dördüncü Divan ***8211; Ronak ***8211; 1980

Cegerxwin Kürd, arap ve fars halklarının da kendi egemenleri tarafından ezildiklerini ve baskıya u***285;radıklarını, bunun ıçın onların kürd halkıyla mütefik olduklarına inanıyordu Cegerxwin kimdir?

Türklerin de Kürdlerin de alt tabakaları,
birlikte aç, beraber yoksun,
yan yana yürümelidirler, omuz omuza,
kavga etmeliler gündüz gece Cegerxwin kimdir?
Ellerine almalılar iktidarı,
pay sahibi olamlı ikiside
açıkçası iki devlet olmalı
iki dost halk Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin sadece şiir yazmadı Cegerxwin kimdir? O Kürdisan`ın tarihi ve folklorü üzerine araştırmalar da yaptı Cegerxwin kimdir? ***8222;Kürdistan Tarihi***8220; ismi ile 4 ciltlik bir tarih çalışması yaptı Cegerxwin kimdir? Ayrıca ***8222;Folklora Kurdî***8220; adlı araştırmasında birçok kürd halk türküsü ve ***8222;Derweşê Evdî***8220;, ***8222;Bavê Feçro***8220; gibi kürd destanlarını derledi Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin Süriyeli komünistler ile birlikte oldu***285;u ilk dönemlerde yaşadıklarınında etkisi ile daha çok a***285;a, şeyh ve melalar ile u***285;ramış, şiirlerin Cegerxwin kimdir? daha çok onları deşifre etmiş Cegerxwin kimdir? Yani burada okun sivri ucunu daha çok kürd tolumunun iç çelişkilerine yöneltmiş Cegerxwin kimdir? Cegerxwin komünistler ile ilişkileri kesilip Kürdistan özgürlük hareketinin saflarında yer alınca, şiirlerinde anti sömürgeci mesaj daha çok öne çıkıyor Cegerxwin kimdir? Yani Kürdistan toplumun gelişmesinin, kürdlerin dünya halklarının içinde onurlu yerlerini almalarının önündeki asıl engelin sömürgecilik ve sömürgeci güçler oldu***285;unu görüyor Cegerxwin kimdir? Bu dünya görüşü şiirlerinde açıkça okunuyor Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin`ın birçok şiiri kürd ozanları Şivan Perwer,Ciwan Haco, Fe***285;îyê Teyran, Ali Baran, Seîd Gabari, Şêrin, Koma dengê Azadi, Hozan Şexo ve daha birçokları tarafından bestelendi Cegerxwin kimdir? Cegerxwin şiirlerindeki güçlü ses ve ahenk uyumu, imgeleme, sa***285;lam içerik ve güçlü vurgudan dolayı kürd ses sanatçılarının vazgeçemedikleri bir kaynak oldu Cegerxwin kimdir?
Cegerxwin medrese gelene***285;inden geliyordu ama hem sosyalist olmasından hemde miliyetçi kürd aydınları ile olan birlikteli***285;inden dolayı modern bir ulusal kurtuluş şairidir Cegerxwin kimdir? Onun güçlülü***285;ü engin kültür birikiminden kaynaklanıyor Cegerxwin kimdir? O kürd tarihini, kültürünü, folklorunu çok iyi biliyordu ve kürd diline çok iyi hakimdi Cegerxwin kimdir? O kürd dilini şiirlerinde ustaca kulandı ve kürd folklorundaki deyimleri yerli yerinde ustaca kullandı Cegerxwin kimdir? Cegerxwin şiirlerinde kürdlerin ruhsal durumuna tercüman oldu Cegerxwin kimdir? Onun hem medrese feqileri, hem melalar, hem ö***285;renciler, hemde aydınlar tarafından bu kadar özümsenmesinin nedeni budur Cegerxwin kimdir?
1979 yılında Cegerxwin İsveç`e gidiyor ve hayatının sonuna kadar İsveç`de yaşıyor Cegerxwin kimdir? O burada da yazmaya devam ediyor Cegerxwin kimdir? 1980 dan sonra Cegerxwin Avrupa da özelikle KOMKAR gibi kürd derneklerinin organize ettikleri seminerlerde kürd işçileri ve politik göçmenleri ile buluşuyor Cegerxwin kimdir?
Ölümsüz kürd aydını ve şairi Cegerxwin 22 Ekim 1984 yılında 82 yaşında iken İsveç`in başkenti Stockholm`de hayata gözlerini yumdu Cegerxwin kimdir? 11 Kasım 1984 `de Qamışlo da evinin bahçesinde gömüldü Cegerxwin kimdir? Cegerxwin cenaze törenine 200 bin kadar insan katıldı Cegerxwin kimdir? Hesîçe ile ***284;amışlo arasındaki 20 km `lik yol boyunca insanlaradan ve araçlardan oluşan bir konvoy oluştu Cegerxwin kimdir? Cenazesine yalnız Kürdler de***285;il, arap, ermeni ve suryanihalklarıda katıldılar Cegerxwin kimdir? Bu büyük insan binlerin bir a***285;ızdan haykırdıkları ***8222;Cegerxwin namire***8220; sloganları ile topra***285;a verildi Cegerxwin kimdir?
Qamışlo da her yıl Cegerxwin adına şiir festivali düzenleniyor ve burada Cegerxwin adına ödüller da***285;ıtılıyor Cegerxwin kimdir? Geçen yıl Ekim 2007`de Cegerxwin 25 Cegerxwin kimdir? ölüm yıldönümü nedeni ile Kürdistan`ın başkenti Hewler`de Federal Kürdistan Kültür Bakanlı***285;ının organize etti***285;i bir konfenas da bu büyük şair ilk defa özgür Kürdistan topraklarında anıldı Cegerxwin kimdir? Konferansa Cegerxwin üzerine çalışma yapmış araştırmacılar, ailesi ve Şivan Perwer gibi onun şiirlerini bestelemiş ozanlar katıldılar Cegerxwin kimdir?