Yuvarlağız, altındanız, Bir kolda toplanırız
cevap: bilezik