Herdu çavên te heyva azadi
Sere te serê germ u dilsadi

çiyaye me bu kaniya xelati
Dijmin dixwaze, waye tu nadi

Zilan zilan Zilan
Servane li serê ciyan
Bi teser e, tim li berxwedan
Mirin bi te xwes e Zilan

Silav didin te kewok a jinê
Tu yê pak biki devê birine
Bi be bagera rizgariya me
Xwes bi lorin e dengê mirine
Lasê te agirê volkan e Zilan