Çûka serê darê
Hey lê çûka serê darê

Te xwe daye li quntarê
Çi digerî vê buharê
Te li ku wenda kirye yarê

Çi digerî li wan milan
Tu dixwînî wek bilbilan
Dil jê girtî êşê dilan
Te li ku wenda kirye yarê

Wekî kurka li ser çûkan
Wek dayika ser sêvîkan
Mihacir bû li ber tirkan
Te li ku wenda kirye yarê

Hozan Serhad.

K Ağaçtaki kuş
Hey ağaçtaki kuş
Kendini köşeye cekmişsin(quntaré ne bilmiyorum salladım)
Bu baharda ne arıyorsun
Yarini nerde kaybettin??

Bu dallarda ne gezeiyorsun
Ötüyorsun bülbül gibi..
Yürek kapandı aşk yaralarından
Yari nerde kaybettin??

Kuşların tüyleri gibi
Yetimlere bakan anne gibi
Türklerden dolayı muhacir oldu(göçer oldu)
Yari nerde kaybettin…