Hey lê çûka serê darê
Te xwe daye li quntarê

Çi digerî vê buharê
Te li ku wenda kirye yarê
Çi digerî li wan milan
Tu dixwînî wek bilbilan
Dil jê girtî êşê dilan
Te li ku wenda kirye yarê
Wekî kurka li ser çûkan
Wek dayika ser sêvîkan
Mihacir bû li ber tirkan
Te li ku wenda kirye yarê