Berwan Ardıl deşta tıle lomiro ez gulım potpori şarkı sözleri 2012


Deşta Tıle
*****************
deşta tıle ley ley
naw geni me vay vay
rabatile zalime
naw genime vay vay

sıvaru peya ley ley
rimme rimme vay vay
sıvaru qeya zalime
rimme rimme vay vay

mére gençu ley ley
xweş heqime vay vay
mére gençu zalime
xweş heqime vay vay

deşta tıle ley ley
naw zebeşe vay vay
rabatile zalime
naw zebeşe vay vay

sıvaru peya ley ley
meş bimeşe vay vay
sıvaru peya zalime
meş bimeşe vay vay

mére gencu ley ley
çibikim xweşe vay vay
mére gencu zalime
çibikim xweşe vay vay
********************

Ez gulım
****************

ez gulım gulım gulım le
aylele vaylele vez gulım
ez gulım gulım gulım le

gul nine gultan
tut nine tutun
zer nine zeytun
çiğaren kénnur

kersum ha kersum
ja jiya barzun
mir u da jori le
tev gurme gurme
gul qani gul cani
gulca min
*********************
Lo Miro

*********************
min ser fırate temrani
lo miro lo miro lo miro lo
min ser fırate temrani
lo berxo dimrim ji derde te

deng te denge çotvana
lo miro lo miro lo miro lo
deng te denge çotvana
kereso dimrim ji derde te

yaramin berivane
lo miro lo miro lo miro lo
yaramin berivane
lo berxo dimrim ji derde te