Toplam 10 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Bulunduğu yer
  Van Merkez
  Yaş
  34
  Mesajlar
  17.067

  Standart vanın eski resimleri

  Eski Van
  vanın eski resimleri
  Kalenin güneyinde eski şehrin kalıntıları bulunuyor. Eski kent, I. Dünya Savaşı sonuna kadar yerleşime açık olmuş, sonra da tümüyle boşaltılmıştır. Tarihi kent gezisi sırasında gezginler Ulu Cami, Hüsrev Paşa Külliyesi, Kaya Çelebi Cami ve çoğu tahrip olmuş eski evler, hamamlar, kümbeler görebilecektir.

  vanın eski resimleri
  Van İskele civarı yanında, göl çevresinde birçok kumsallı plaj var. Mollakasım, Ayanıs, Amik, İrini, Çakırbey, İşgirt ile Bardakçı ve Panz köylerinin kumsalları bunlardan birkaçı. Kumsallı plajların bazılarında derme çatma, bazılarında daha gelişmiş tesisler bulunuyor. Havanın açık olduğu zamanlarda günbatımı mı yoksa gündoğumu mu daha güzel görünüyor Van Gölü’nde, karar vermek zor. İyisi mi ikisini de görmeli. Gölün rengi her an değişiyor, güneşin ışıkları ile dans ediyor.  vanın eski resimleri Kilimcilik Van’ın el sanatları arasında önemli bir yere sahiptir. Düz dokumalar arasında yöre insanının hayvancılıkla uğraşmasının sonucu kilimcilik yaygınlaşmıştır. Geçmişte yöre insanının evlerinde yaygı, minder, yastık, hurç, erzak torbası, çuval, çocuk beşiği ve yük örtüsü olarak kullanılmıştır. Yöre kilimlerinde kullanılan renkler; bordo, kırmızı, lacivert, Van beyazı denilen kirli beyaz, naturel kahverengi kullanılmaktadır. Van kilimlerinde ayrı bir güzellik ve duygu vardır. Motiflere; kurt ayağı, akrep, çakmak, muhabbet kuşu, koç boynuzu, eli belinde, kemgöz gibi ilginç adlar verilir. En büyük ilgi gören kilimler; Gülsarya, Mehrek, Halit Begi, Lüleper vd.’dir.

  Şehir merkezine 35 km. mesafede, Van Gölü kıyısında bulunmakta. Asfalt ve stabilize yollarla ulaşmak mümkün. Tabii kumsalı ve meyve bahçeleri ile ünlü olan Amik, yaz aylarında yöre halkının piknik alanı olarak tercih ettiği yerlerin başında gelir. Süphan Dağı’nın eşsiz görüntüsünü izlemek isteyenler buraya mutlaka uğramalı.

  amik van

  Kara Ulaşımı:
  Van, İstanbul'a 1644 km. İzmir'e 1798 km. Ankara'ya 1248 km. uzaklıktadır. Ağrı'ya 230 km. Bitlis'e 170 km. Hakkari'ye 203 km. Siirt'e 267 km. Şırnak'a 363 km. uzaklığı bulunmaktadır.

  Hava Ulaşımı:
  Van'da modern imkanlara sahip günün 24 saati her türlü uçağın iniş-kalkış yapabileceği bir sivil hava alanı ve terminali mevcuttur. Havaalanı Van şehir merkezine 5 km. uzaklıkta olup, Van Gölü yakınlarındadır.

  Demir Yolu Ulaşımı
  Van'ın İran ile 116 km. uzunluğunda demiryolu bağlantısı mevcuttur. Bu demiryolu güzergahında toplam üç istasyon bulunmaktadır. Demiryolu genelde feribotla Tatvan'dan Van'a gelen ve İran'a giden yük vagonlarını taşımaktadır.

  Van, Anadolunun İran, Maveraünnehir ve Kafkas yollarının birleşim noktalarından biri olmakla çok sayıda kavmin geçişini sağlamıştır. Tarihi süreç yönünden, bölgenin kültürel yapısında Arap, Fars ve Türklerin derin izleri görülür. Türklerin özellikle Selçuklu sonrası yerleşimleri kısa zamanda Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Gevaş ve vanın bayındır bir hale gelmesini sağlamış, coğrafyanın yerleşime elverişli olması önemli bir Türk nüfusunun bu havaliyi yurt tutmasına sebep olmuştur.Van, Türk dili coğrafyasında Anadolu sahasında yer almakla birlikte özellikle Azeri Türkçesinin etkisi altındadır. Bu etkiyi yapı, ses ve sözcük dağarcığı yönünden görebiliriz. Anadolunun iç kesimlerinde bilinmeyen, ancak Azeri sahasında ortaya çıkmış bir çok kelimeye Vanda rastlayabiliriz.Tek bir Van ağzından söz etmek mümkün değildir. Bölgenin çeşitli zamanlarda ve halen değişik sebeplerle göç alması, sosyolojik farklılaşmaların yanında dil değişimini de beraberinde getirmektedir. Vandaki nüfus hareketiyle ilgili şu birkaç sebebi zikredebiliriz.- Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesi sonucunda Van, Karaman bölgesinden göç almıştır.- Osmanlı - Safevi hakimiyet mücadelesi sırasında bir takım Türk boyları yer değiştirmiştir.- Kuzey Azerbaycanın ve özellikle Karabağın Ruslar tarafından işgali sebebiyle Van göç almıştır. - Güney Azerbaycandaki çeşitli olaylar yüzünden Van göç almıştır.- Ekonomik sebeplerle Karadenizin Çaykara ve çevresinden Vana aileler yerleştirilmiştir.- Üniversitenin faaliyete geçmesiyle şehre çok sayıda öğrenci ve öğretim görevlisi gelmiştir.- Afganistanın Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine Kırgız Türklerinin bir bölümü Vana yerleştirilmiştir.- Terör sebebiyle Van göç almıştır.- Son olarak çok sayıda memurun çalışmak üzere Vana gelmesi, bu bölgede tek bir dil karakterinden söz etmemizi zorlaştırıyor. Ayrıca yine sosyal, iktisadi ve tarihi şartlar sebebiyle Van merkez nüfusunu büyük ölçüde İstanbul, İzmir gibi Batı illerine taşımıştır. Bu yüzden çekirdek Van kültürü ve ağzı gün geçtikçe değişimlere maruz kalmaktadır. Basın yayın araçları ve özellikle televiyonun mahalli ağız üzerinde derin etkisi vardır. Yine üniversitenin faaliyete geçmesi, standard bir Van ağız ifadesini ortaya koymakta dilcileri müşkül durumlara sokmaktadır.

  Serhat şehirlerimizden biri olan Van, tarih boyunca stratejik önemi yanında, sanata ve ilme beşiklik etmesi açısından da önemli bir yere sahip oluşmuştur. Türk-İslam devlet geleneği içerisinde, sanatkârlar ve ilim adamları, merkezlerde sultanlar; vilâyetlerde valiler ve üst düzey yöneticiler tarafından desteklenip korunmuşlardır. Varı, çok uzun yıllardan beri önemli bir vilâyet merkezi olması hasebiyle zikredilen fonksiyonun icrasına haliyle mekân olmuştur.

  Van, tabiî güzelliği açısından da birçok mekâna nasip olmayan avantajlara sahiptir. Gölü, dağları, güzelim suları, ovaları, yaylaları, kışın soğuğuyla yazın sıcağıyla rahatsız etmeyen mutedil havası, birkaç bin yıllık tarihin mirası olan eserleri ile Van, şairlere gerçekten iham kaynağı olma niteliğindedir.

  Tanzimat dönemine kadar edebiyat dendiği zaman akla şiir gelirdi. Haddizatında "edebiyat" kelimesi bile ilk defa Şinasî tarafından kullanılmış bir kelimedir. Klâsik dönemde edebiyat yerine "Şiir ve irışa" kullanılırdı. Şiir bildiğimiz şiir, inşa ise düz yazı anlamındadır. Ne var ki eski edebiyatımızda düz yazı şiirin yanında her zaman üvey evlat muamelesi görmüştür. Bu, sadece Eski Türk edebiyatı için değil bütün İslâm-Şark edebiyatları için geçerli olan bir özelliktir. Birçok padişahın, mektuplarını bile manzum yani şiir tarzında yazdığı bilinmektedir.

  Van ilimizi edebiyat tarihi açısından ele aldığımız zaman, yukarıda sözü edilen özelliğin Van için de cari olduğu görülmektedir. Şiir, sadece Cumhuriyet öncesinde değil Cumhuriyetten sonra da saltanatını sürdürmüştür. Vandaki Sanat ve Edebiyat faaliyetlerinin Cumhuriyetten sonraki bölümüne ağırlık vereceğiz.

  İslamî dönemde Vandaki edebiyat tarihini 14. yüzyıla kadar götürebiliyoruz Vanın Bahçesaray ilçesinden asıl adı Muhammed olan ve şiirlerinde "Mim Hayy" mahlasını kullanan Fake-i Tayran Van yöresinde, eserleri günümüze ulaşmış ilk şâirdir. Bölgede medrese talebelerine "fakih"ten bozma "fake" denmektedir. "Fake-i Tayran" kuşların talebesi anlamındadır. Doğum ve vefat tarihi tespit edilemeyen Ercişli Emrah, Vankulu Mehmet Efendi (ö. 1592) , Abdülbaki Efendi (ö. 1634), Şâni (ö. 1676), Mevlevi Mehmet Dede (17. yy) , şâir İzzî (İzzetî Mehmet Bey, Vani Çelebi (17. yy) Mir Sipihri (17. yy) Ömer Efendi (ö. 1 ğ 78) , Feyzi Salih Efendi (ö. 1715) , Dürri (ö. 1639), (ö. 1724) Sadî (Abdülbâki Sadi Efendi) (1708-1748) , İbrahim Hoca (ö. 1808) , Vehbi Dede (Derviş Vehbi-i Kadim) (?-?) Aşık Davut Telli (?-?) Selamî Efendi (ö. 1808) , Akif Mustafa Efendi (1812 ) , Aşık Hayreti (19 . y) Kavalcı Recep (18451915) Cumhuriyetten önce Vanın yetiştirdiği, tesbit edilebilen şâirleridir.

  Cumhuriyet dönemine gelinirken Türk Edebiyatı ciddi değişimler geçirmiştir. Divan edebiyatı, Arap ve Fars edebiyatlarının tesiriyle oluşmuş, estetik yönü ağır basan, sıkı kurallara bağlı bir edebiyattır. Türk Edebiyatında, Tanzimat dönemi olarak isimlendirdiğimiz 1860-1896 döneminde Türk şiiri, Batıya yönelmeye başlamıştır İçeriği değişen şiirde kullanılan vezin, yine Aruz veznidir; dil yine Arapça, Farsçanın ağırlıkta olduğu Osmanlıcadır. Değişmeye başlar. Millî Edebiyat (1911-1923) döneminde ise artık dil sade Türkçe, vezin hece vezni, nazım şekilleri, içerik tamamen değişmiştir. Cumhuriyet döneminde edebiyatın hakimiyeti devam etmiş, devletin resmî kültür politikası, musikide olduğu gibi, edebiyatta da halk ürünleri ile Batı Edebiyatının karışımından yeni bir edebiyat tarzı geliştirmek amacına yönelik olmuştur. Cumhuriyet döneminde, hece vezni ile yazılan şiirlerin yanında bir de serbest vezinli şiirler görülmeye başlamıştır.

  Cumhuriyet döneminde, Vanda yetişen şâirlerin birinci ve ikinci kuşakları, genelde halk şiiri tarzına meyletmişler ve eserlerini bu çerçevede vermişlerdir. Çoğunluğu şiirlerini Vanda yayınlanan mahalli gazetelerde yayınlayarak şiire başlayan bu şâirlerin büyük bir kısmı, sonraki dönemlerde büyük şehirlere göçmüş ve kalem faaliyetlerine buralarda devam etmişlerdir. Mahallî basının sanat ve kültüre yaptığı katkıyı burada bir kez daha teyid etmeliyiz. Bu bağlamda Vanda yayınlanan mahallî gazetelerden Van Sesi, Van Postası, İki Nisan, Van Ekspres, Kurtuluş, Çaldıran, Bir Nisan. Serhat, Yeni Yurt Van, Van Halk Postası, Van Kulu, Van Haber, Prestij, Şark Yıldızı gazetelerini kutlamak lazım. Bunlardan bir kısmı hâlâ yayınını sürdürmektedir.

  Günümüzde halk arasında türbe ve yatır ayırımı yapılmamaktadır. Genelde yatırlara da türbe denmektedir. Bu sebeple burada teknik anlamları verildikten sonra yatırlar da türbe kapsamında değerlendirilecektir. Van’daki türbe ve yatırlara geçmeden önce türbe ve yatır hakkında biraz bilgi verelim:

  1. Türbe: Türbe, devlet ricâli ve din büyükleri gibi ünlü kimselerin mezarı üzerine kurulan yapıya denmektedir. Eskiden devlet büyükleri ölmeden önce kendileri ve aileleri için türbe yaptırırlar, öldüklerinde de buralara gömülürlerdi. Daha sonra din büyükleri için de halk türbeler yaptırmaya başlamıştır. Bu sebeple türbeler mimari açıdan da büyük önem kazanmıştır. Buraların bekçilerine de ‘türbedâr’ denmektedir.

  İslâmiyet, kul ile Allah arasında bir aracı bulunacağı inancını ortadan kaldırmıştır. Halbuki Hıristiyanlığın izlerini, Zerdüştlerin Mubedlerini (Mubez), Hinduların Brahmanların, Keldânilerin Kahinlerini unutamayan insanlar, İslamiyet’te de bunların birer benzerini meydana getirme hevesine düşmüşlerdir. Hıristiyanların kiliselerinden başka adım başına birer Aya’ları, Hinduların Sumnatları, İranlıların teşgedeleri vardı. Müslümanlar da ‘bizim niçin olmasın!’ düşüncesiyle süslü ve gösterişli türbeler, sayısı belli olmayan veli ve onların kabirleri başında bolca dergah yapmışlardır. İslâmiyet ‘her kişinin kendi işlerinden sorumlu olacağı’ esasını koyduğu için haklarında hüsnüzan beslenilen zatların kabirleri üzerine kubbeli, süslü ve muhteşem türbeler yapılarak kendilerinin, Allah ile kulları arasında bir aracı, türbelerinin de dilek yeri gibi kabul edilmesine izin vermemiştir.[1]

  Anadolu’nun neresine gidilirse gidilsin, herhangi bir ermişe isnad edilen türbe, mezar, hatta bir ağaç, kaynak, pınar görmek mümkündür. Türkiye, yatır kültünün nispeten canlı olarak yaşandığı bir bölgedir. Meselâ yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde toplam 1263 türbe mevcuttur. Türbelerin % 25.2'si (toplam 316 adet) illerde, % 74.8'i (toplam 947 adet) ilçelerde bulunmaktadır. 1263 türbenin 173'ü ziyaret edilmemektedir. Ziyaret edilmeyen türbeler dışında kalan 1090 türbeyi yılda ortalama 18.967.990 kişi aşağıda belirtilen çeşitli amaçlarla ziyaret etmektedir:

  - Allah rızası,

  -Dilek, hacet ve bereket,

  -Genç kızların çabuk evlenmesi, evlenmek isteyen ve evlenemeyenlerin nasiplerinin açılması,

  -Türbedeki zatların ruhlarına fatiha, dua okumak, sevap kazanmak ve şefaatlerine nâil olmak,

  -Bela ve musibetlerden kurtulmak,

  -Büyülerin bozulması,

  -Askere giden gençleri uğurlamak,

  -Hastalıklardan (delilik, baş ağrısı, felç, sinir, sancı, saralı, havale geçiren, ruhî bunalımlı, alerjili, ağız eğriliği vs.) şifa bulmak,

  -Maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak,

  -Çocuğu olmayanların çocuğunun olması, hamile iken çocuğu düşen, çocuğu doğar doğmaz ölenlerin, çocuklarının yaşaması, yürümekte zorluk çeken bebeklerin yürümesi ve sütü olmayan annelerin sütünün çoğalması,

  -Hamile kadınların ziyaretinden sonra rüyalarında oğlan veya kız çocuğu dünyaya getirebileceğini görebileceği,

  -Hacca giden yakınlarının selametle dönmesi,

  -Türbede yatan ulu kişinin, keramet ehli olduğu, onun ruhaniyetinden istifade edilmesi,

  -Türbelerin kutsiyetine inanılması,

  -Yağmur duası yapmak maksadıyla,

  -Zararlı haşarattan (mahsule zarar veren böcek sürülerinden) kurtulmak

  -Hasta hayvanların iyileşmesi,

  -Mimarî özelliğinden dolayı,

  -Turizm amacıyla. [2]

  Yatır ise; Allah katında yüksek mertebelere ulaşmış olduğuna inanılan şahsiyetlerin, mezarlarına denilmektedir. Ancak yatır kelimesi daha çok mezarda yatan, gömülü olan zãta işaret etmektedir. Halk onların kabirlerini ziyaret ederken, onları aracı sayarak Allah’tan dilekte bulunmaktadır. Yatırların büyük bir bölümü sadece bir mezardan ibarettir. Bir bölümünde türbe vardır. Ancak üzerinde toprak dam olanlar veya dört duvar ile çevrilenler de türbesi olan yatır olarak değerlendirilmiştir.

  Türbe ziyareti ile ilgili yerleşik halk inançlarının odağını adak oluşturmaktadır. Adak konusunda üç şey dikkatimizi çekmektedir. 1. Adak yerleri, 2. Niyetler ve 3. Adaklar.

  a) Adak Yerleri:

  1. Türbe, yatır, evliya kabri vb.

  2. Kuyu, pınar, ırmak, kaynak, havuz, göl, ağaç, orman, dağ, taş, mağara vb.

  3. Tekke, cami ve çevresi, minare veya herhangi bir yer.

  b) Niyetler:

  1. Her çeşit murat ve dilek

  2. Evlenmek çocuk sahibi olmak, hastalıklardan kurtulmak,

  3. Çocuğun yaşamasını veya yaramaz çocukların uslanmasını istemek,

  4. Ev, araba gibi şeyler istemek tehlikelerden korunmak, kayıp eşyasını bulmak, işini düzeltmek istemek,

  5. Kocasını eve bağlamak veya kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek isteği.

  c) Adaklar:

  1. İbadet, Yasin adağı (1-41 adet). Oruç adağı (3 gün) Tespih adağı (700 besmele),

  2. Mum, helva, sadaka, mevlit, tespih, para, halı, seccade, havlu vb. adamak

  3. Tatlı, şeker, lokma dağıtmak, yemek vermek, balık veya kuşlara yem dağıtmak.

  4. Bez ve iplik, çiçek ve bayrak adakları.

  5. Çocuğun adını adamak (satılmış gibi)

  6. Kurban, horoz, hindi vb. adamak.[3]

  Genelde türbe ve yatırlara gidip bir şeyler istemek ve dilekler dilemek zikrettiğimiz adaklardan birinin vaat edilmesiyle olur.

  Halen halk arasında türbe ve yatırlarda mum yakmak, ağaçlara bez bağlamak, havuzlara para atmak, türbenin etrafını tavaf etmek, türbeye horoz ve hindi adamak, orada piknik yapmak, kapı pencere veya sandukaya el veya yüz sürmek, mezar üzerine çiçek bırakmak, ölüler için yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gece namıyla özel olarak bir şeyler yapmak yaygın olan yerleşik hurâfelerdendir.[4]

  İslamiyet’e göre, kabir ve türbeler, ölümü hatırlamak, ahiret alemini düşünmek, onlardan ibret almak ve onları hayırla yâd etmek için ziyaret edilmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de hamd ve senanın Allah’a ait olduğu, ona ibadet edip, ondan yardım dilemek gerektiği bildirilmiştir.[5] Çünkü ibadetin asıl hedefi Allah’ın hoşnutluğudur. Bu sebeple yalnızca ona yönelip, sadece ona kulluk etmek gerekmektedir. Başka hiçbir varlık ona eş ve ortak koşulmamalıdır. Hiçbir şeyi de onun derecesine yükseltmemelidir. Biz ne kadar samimi bir kalple Allah’a yönelirsek, Allah’ta bizim duamıza o kadar çabuk icâbet eder. Zira Allah, dileyenin duasını kabul edeceğini bildirmiştir.[6]

  Adak konusunda ise Hz. Peygamber, ‘adak adamanın kaderden hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini’ bize bildirmiştir.[7] Resulullah, Yahudileri peygamberlerin kabrini mescit edindikleri için lanetlemiş, yine kabirleri mescid edinen ve oralarda kandil (mum) yakanlara lanet etmiştir.[8] Bunun yanında ölümü hatırlamak için de kabirleri ziyaret etmeyi tavsiye etmiştir. Kabir ziyareti esnasında orada bulunanlara selâm vermek ve dua etmek müstehaptır. Ölülerimizi ziyaretle ilgili bu ölçülerin yanında birçok tavsiye mevcutken[9], dinimizin özüyle bağdaşmayan davranışlardan sakınmak ve bilmeyenleri güzellikle uyararak öğretmek gerektiği anlaşılmaktadır.

  2. Yapıları İtibariyle Van’daki Türbeler


  Van ili, özellikle Van’ın köyleri; yatır kültünün daha canlı olarak yaşandığı bir bölgedir. Yapılan araştırmalara göre Van ilinde sadece iki yüz civarında yatır tespit edilmiştir. Bunların bazıları dağ başındaki bir ağaç, bir dere, bir pınardır; bazıları ise bir kaya parçasından ibarettir. Bir mezara bağlı olarak var olan yatırların bir çoğunda ise mezarların hakikaten kime ait olduğu bile bilinmemektedir. Böylece yatırlara bağlı olarak anlatılan menkıbelerde farklı farklı isimler verilmektedir.

  Van’da bulunan yatırların büyük bir bölümü sadece bir mezardan ibarettir. Bir bölümünde türbe vardır. Ancak üzerinde toprak dam olanlar veya dört duvar ile çevrilenler de türbesi olan yatır olarak değerlendirilmiştir. Bir kaçında mezar da kaybolmuştur. Tek bir ağaçtan ibaret olanlar, taş-kaya şeklinde olanlar sadece bir kaynak-pınar olanlar, yahut da yanında kaynak-pınar bulunanlar da Van’daki türbelerin yapı (mekan) itibariyle bir başka bölümünü teşkil eder.

  a) Türbe

  Van’da bulunan türbeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  1-Beyaz Direk- Erciş, Gökoğlan Köyü

  2-Çelebiocağı- Erciş, Çelebibağı

  3-Gülhandan- Erciş

  4- Haydarbey (Haydar Baba)-Erciş, Haydarbey Köyü

  5-Halime Hatun Türbesi-Gevaş

  6-Hüsrevpaşa Türbesi- Van Merkez

  7-Hacı Zübeyr (Hacı Zivi)- Gevaş, Kayaboğaz Köyü.

  8-Kana Şeyh- Van, Mollakasim Köyü.

  9-Mecnun Baba- Muradiye

  10-Mahmut Baba- Erciş

  11-Nanyemez Baba- Van, Merkez

  12-Sari Süleyman Bey-Gürpınar, Güzelsu.

  13-Seyyit Mehmet Hanifi- Erciş.

  14-Sultan-i Yekpây- Van, Kavuncu Köyü.

  15-Şeyh Abdurrahman Baba-Van, Merkez.

  16-Şeyh Gazail Baba- Van, Merkez

  17-Şeyh Hamza (Sultan Hacı Hamza)-Van, Bardakçı Köyü.

  18-Şeyh İsmail Kutbettin- Başkale, Günoluk Köyü.

  19-Şeyh Mehmet Hanifi- Erciş.

  20-Şeyh Muhammed-i Tayyar-Çatak, Dilmetaş Köyü.

  21-Şeyh Muhammed Türbesi- Erciş.

  22-Şeyh Macur Baba- Erciş.

  b) Mezar

  1-Ali Paşa-Van, Merkez.

  2-Arap Baha- Van, Merkez.

  3-Arikelle- Muradiye. Çaldıran

  4-Aslı Hatun- Gevaş, Artos Dağı.

  5-Ahiyar Şah- Erciş.

  6-Almaağaç- Muradiye, Sürüyolu (Pirsolar) Köyü.

  7-Babo- Van, Edremit.

  8-Beşikli Baba- Van, Erçek.

  9-Beyazit Baba- Gürpınar, Zernek Köyü.

  10-Başet-i Mehenda- Gürpınar, Güzelsu.

  11-Başahit- Gürpınar,Aşağıkaymaz Köyü.

  12-Çomaklı Baba- Çomaklı Dağı.

  13-Dermeryema (Meryem Ana Kilisesi)-Gürpınar, Kırkgeçit.

  14-Eyüp Ensari- Timar, Ağartı Köyü.

  15- Faki Tayran- Gevaş, Bahçesaray.

  16-Hıdır-i Sindi- Gevaş.

  17-Hıdır Baha- Timar, Hıdır Köyü.

  18-Hanımzãde-Gürpınar, Zernek Köyü.

  19-Hadili Kabul- Başkale, Dereiçi Köyü.

  20-Hevat Ziyareti- Başkale, Oğulveren Köyü.

  21-Hilve Ziyareti- Gürpınar, Zernek Köyü.

  22-Hâki Baba- Erciş, Haki Köyü.

  23-Hejdev-kav (Onsekız ayak) Ziyâreti- Başkale.

  24-İkinci Sofu Baba- Van, Merkez.

  25-İsmail Baba- Muradiye, Çaldıran, İsmailbaba Köyü.

  26-İhtiyar Hacı- Erciş, Zilan Deresi.

  27-Koç Baba- Van, Merkez

  28-Kılıçlı Baba- Van, Merkez

  29-Küme Söğüt (Söğüt Kümesi)- Van, Merkez.

  30-Kavgah İki Bacı Ziyãreti- Erciş, Tekler Köyü.

  31-Karatogan Ziyãreti- Karatogan Yaylası.

  32-Karavul Baba- Timar Meydancık Köyü.

  33-Kepeneroş- Başkale.

  34-Kolasinci- Başkale, Atik Köyü.

  35-Mollakasım- Van, Mollakasım Köyü.

  36-Müptedi Arabi- Erciş.

  37-Mir Hasan-i veli- Gevaş, Bahçesaray.

  38-Molla Ömer- Gürpınar, Güzelsu

  39-Molla Hıdır Efendi- Başkale, Yavuzlar Köyü.

  40-Mehmet Tayyar- Başka1e.

  41 -Mir Bahaddin- Gevaş, Bahçesaray.

  42-Molla Mancar- Gevaş, Bahçesaray.

  43-Musa Çavuş- Erciş.

  44-Mir Sura- Gevaş.

  45-Maruf-i Kerhi- Erciş, Koyeük Köyü.

  46-Mam Ömer- Gürpınar, Güzelsu

  47-Mükürk (Başet-i Mehenda’nin kız kardeşi)- Gürpınar, Güzelsu.

  48- Nezir ve Beşir- Gürpınar, Güzelsu (Baş et dab)

  49-Ömer Halan (Atı ile gömülü)- Başkale.

  50-Pir Yakup- Gevaş.

  51-Pir Yusuf- Gevaş, Pullupınar Köyü.

  52-Pir-i Lök- Başkale, Uğurveren Köyü.

  53-Pir Garip- Timar, Pirgarip Köyü.

  54-Pir Mehmedi Kangiri- Gevaş.

  55-Pay Baba- Erciş, Pay Köyü.

  56-Pekyart Ziyãreti-Gevaş, Bahçesaray

  57-Sofu Baba-Van, Merkez.

  58-Sultan Hacı Zübeyt (Hacı Zivi)-Gevaş

  59-Sanpanis Ziyâreti-Çatak

  60-Seyyit İsmail Hãkan-Başka1e

  61-Seyyit Abdurrahman-Gürpınar, Güzelsu

  62-Seyyit İsmail-Erçek, Lim Dağı

  63-Sultan Selim-Gevaş

  64-Seyyit Muhammet-Gürpınar, Zernek Köyü

  65-Sultan Mustafa-Gürpınar, Güzelsu

  66-Seyyit Abdulcebbar- Özalp, Kurtalan Köyü.

  67-Şeyh Yusuf- Van, Merkez.

  68-Şemseddin-i Tebrizi- Gevaş

  69-Şeyh Hamza- Van, Ayazpınar Köyü

  70-Şeyh Molla Abdurrahman Kutub- Gevaş, Dokuzağaç Köyü.

  71-Şeyh Mahmut Salih Arvasi- Gevaş, Dokuzağaç Köyü.

  72-Şeyh Abdulmecit- çatak

  73-Şeyh Hani (Şeyh Mustafa)- çatak

  74-Şeyh Bekir- çatak, Sürük Köyü

  75-Şeyh Ayine- Şeyhayine Köyü

  76-Şeyh Mille- Van, Merkez

  77-Şeyh Mahmut Erdevir- Van, Timar

  78-Şeyh Miraz- Erçek, Mezruk Dağı

  79-Şeyh Hamza- Erciş, Gökoğlan Köyü

  80-Şeyh Suleyman- Erciş, Gökoğlan Köyü

  81-Şeyh Yusuf Havari- Çatak

  82-Şeyh Evlâniyan- Gürpınar

  83-Şeyh Cura- Gevaş

  84-Şeyh İlyas- Gevaş

  85-Şeyh İbrahim Paşa- Gevaş

  86-Şeyh Mustafa- Gürpınar

  87-Şeyh Sucu- Çaldıran, Şeyhsucu Köyü

  88-Şeyh Abdurrahman- Güzelsu, Günbaşı Köyü

  89-Şeyh Fehim Arvasi- Gevaş, Bahçesaray, Arvas Köyü

  90-Şeyh Beşir- Van, Erçak

  91-Tirisipi (Beyaz Mezar)- Gürpınar, Zernek Köyü

  92-Takuri Hüseyin Bey’in Oğlu- Özalp

  c) Ağaçlar

  1-Ardıç Ağacı- Van, Mollakasım Köyü

  2-Bacı-Kardeş Ziyâreti- Erciş, Ziyâret Köyü

  3-Bayram Dede- Van, Özkaynak Köyü

  4-Siğil Ziyâreti- Van, Erçek

  5-Sultan Zübeyde- Erciş, Yılanlı Köyü

  6-Şeyh Uçtu (Şeyh Rüştü)- Van, Özkaynak Köyü

  7-Şeyh Seyyid- Van, Eblenganis Köyü

  8-Şeyidi Çınar- Van, Elmalı Köyü

  d) Taşlar

  1-Bayram Dede- Van, Bayrak Köyü

  2-Gelin Alayı- Erciş, Ernis Köyü

  3-Gelin-Güvey Kayaları- Van, Canik, Derebey Köyü

  4-Koç Heykelleri- Erciş, Çelebibağı

  5-Koç Baba- Van Bayrak Köyü

  6-Koç Baba- Van, Özkaynak Köyü

  7-Şeyh Memduh Kilisesi- Muradiye

  8-Taşkapı- Van, Toprakkale

  9-Yılan Taşları- Erciş, Karataş1ar

  10-Yazılı Taşlar- Erciş, Karataşlar

  e) Su Kaynakları

  1-Bayram Dede- Van, Özkaynak Köyü

  2-Pir Yusuf- Gevaş, İkizler Köyü

  3-Süt Ziyâreti- Çatak, Kayaboğaz Köyü

  4-Sarılık çeşmesi- Gürpınar

  5-Yılanlı Pınar- Erciş, Sorgun Köyü

  3. Türbe ve Yatırlarda Ziyâret Fenomeni


  Türbeler ile çevre halkı arasında genelde manevi bir bağ vardır. Toplum, türbenin manevi kişiliğinde, kurtarıcı bir gücün varlığına inandığından, türbelere bu anlayış ile yaklaşılmaktadır. Van gibi coğrafi şartların zorladığı, dış dünya ile temasın, bilhassa eskiden uzun süre kesildiği bölgelerde ve özellikle köylerde türbelere yaklaşma daha fazla olmaktadır.

  Türbeleri ziyaret edenlerin istekleri daha çok dünyevidir. Ev sahibi olmak, evlenmek, borçtan kurtulmak ve bazen de amansız bir hastalıktan kurtulmaktır. Ancak türbelere olan bu ilgi değişen şartlar ile beraber nispeten azalma göstermektedir. Mesela bu gün için Van’a bağlı köylerin büyük bir bölümünde okul vardır. Televizyon seyretmeyen, radyo dinlemeyen köylü sayısı oldukça azalmıştır. Ulaşım alanında eskiye oranla büyük mesafeler alınmıştır. Hastasına türbede şifa bekleyenlerle kıyaslandığında doktora götürmeyi düşünen1erin sayısı çoğalmıştır. Ancak şartlar ne kadar değişirse değişsin, türbe ile insanlar arasındaki manevi bağ hala devam etmektedir.[10]

  Türbeleri ziyâret edenler genellikle dünyevi dileklerde bulunmaktadırlar. Tespit edilen elli kadar türbeden hareket ederek türbelerin ziyâret sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

  a) Türbeler, hastalıklardan kurtulmak, şifâ bulmak için ziyâret edilmektedir. Hastalıklardan kurtulmak, şifâ bulmak için yapılan bu ziyâretler hastalığın nevine göre bir alt sıralamaya tabi tutulursa;

  1. Diş hastalıklarından kurtulmak için:

  Şeyh Hamza

  2. Çeşitli göz hastalıkları ve görmeyen gözün yeniden görebilmesi için:

  Koç Baba, İsmail Baba, Sultan Zübeyde, Gülhandan Türbesi

  3. Sıtmadan kurtulmak için:

  Hıdır Baba, Çelebiocağı, Sıtma Köprüsü.

  4. Ekzama, demirev, siğil ve benzeri den hastalıklarından kurtulmak için:

  Bayram Dede, Gülhandan Türbesi, Kuma Söğüt, Siğil Ziyareti

  5. Romatizmadan kurtulmak için:

  Pir Yakup, Pir Yusuf,

  6. Akıl hastalıklarından kurtulmak için:

  Şeyidiçınar, Şeyh Muhammed-i Tayyar, Şeyh Bekir, Beyaz Direk, Haydar Baba, Sultan Hacı Zübeyt, «Hilve Ziyareti»

  7. Felç ve benzeri fiziki rahatsızlıklardan kurtulmak için:

  Kılıçlı Baba, İsmail Baba,

  8. Öksürük ve boğmacadan kurtulmak için:

  Nanyemez Baba, Şeyh Kara

  9. Tek ve belli bir hastalıktan değil, her çeşit bedeni rahatsızlıklardan kurtulmak için:

  Sofu Baba, Kılıçlı Baba, Şeyh Abdurrahman Baba, Şeyh Gazail Baba, Sultan-i Yekpây, Şeyidçınar, Ardıç Ağacı, Sanpanis Ziyâreti, Şeyh Abdulmecit, Şeyh Muhammed-i Tayyar, Beyaz Direk, Şeyh Mecnun Baba, İhtiyar Hacı, Bacı-Kardeş, Çelebiocağı, Haydan Baba, Mahmut Baba, Yulanh Punan, Mm Hasan-u Veli, Kana Şeyh, Şeyh Hamza (Sultan Hacı Hamza)

  10. Evde kalmış kızlar, evlenmemiş erkekler bahtlarının açılması için ziyaret yapmaktadırlar. Hakkında ayrıntılı bilgi toplayabildiğimiz türbelerden bu amaçla ziyâret edilenler şunlardır:

  Sofu Baba, Şeyh Abdurrahman Baba, Ardıç Ağacı, Şeyh Bekin, Şeyh Mahmud Kilisesi, Beyaz Direk, Mahmut Baba, Muptedi Arabi, Gelin-Güvey Kayaları

  11. Çocuk sahibi olmak isteyenler ve çocuğu yaşamayanlar tarafından ziyâret edilmektedir.

  Sofu Baba, Ardıç Ağacı, Şeyh Bekir, Şeyh Memduh Kilisesi, Beyaz Direk, Sultan Zübeyde, Haydan Baba, Dermeryama (Meryem Ana Kilisesi)

  12. Ev sahibi olmak isteyenler ziyâret etmektedirler:

  Sofu Baba

  13. Sütü kesilen kadınların tekrar sütlerinin gelmesi ve çoğalması için ziyâret edilmektedir:

  Süt Ziyareti, Gelin-Güvey Kayaları

  14. Her türlü dünyevi sıkıntıdan kurtulmak isteyenlerce ziyaret edilmektedir:

  Sofu Baba, Nanyemez Baba, Kılıçlı Baba, Şeyh Abdurrahman Baba, Şeyh Gazail Baba, Sultan-i Yekpây, Şeyh Uçtu, Koca Baba, Çomaklı Baba, Bayraklı Baba, Şeyh Hamza, Sanpanis Ziyâreti, Şeyh Abdulmecit, Şansi Hani, Şeyh Muhammed-i Tayyar, Şeyh Memduh Kilisesi, Beyaz Direk, Şeyh Macur Baba, Seyyit Mehmet Hanifi, İhtiyar Hacı, Bacı­ Kardeş, Haydar Baha, Muptedi Arabi, Mir Hasan-i Veli, Kara Şeyh, Küme Söğüt, Şeyh Hamza

  15. Hayvanları hastalıklardan korumak, hayvanlara musallat olan hastalığı def etmek için ziyãret edilmektedir:

  Bayram Dede, Şeyh Seyyid, Şeyh Hamza, İsmail Baba

  16. Diğer sebeplerden ziyâret edilmektedir:

  Şeyh Abdurrahman Baba, Sanpanis Ziyâreti, Muptedi Arabi

  4. Türbelerde Ziyaret Ritüelleri


  a) Kurban kesilmektedir.

  Sofu Baba, Şeyh Abdurrahman Baba, Şeyh Gazail Baba, Sultan-i Yekpây, Bayram Dede, Şeyh Seyyit, Şeyh Hamza, Şeyh Abdulmecit, Şeyh Muhammed-i Tayyan, Şeyh Bekin, Seyyid Mehmet Hanifi, Bacı Kardeş, Haydan Baba, Pir Yusuf, Sultan Hacı Zubeyt, Dermenyema, Hilve Ziyaneti, Kara Şeyh, Küme Söğüt, Şeyh Hamza, Gelin-Güvey Kayaları

  b) Sadaka verilmektedir.

  Sofu Baba, Şeyh Abdurrahman Baba, Şeyh Gazail Baba, Sultan-i Yekpây, Bayram Dede, Şeyh Uçtu, Şeyh Muhammed-i Tayyar, Beyaz Direk, Seyyid Mehmet Hanifi, Gülhandan Türbesi, Çelebiocağı, Haydar Baba, Mahmut Baba, Pir Yusuf, Sultan Hacı Zübeyt (Hacı Zivi), Hasan-u Veli, Hilve Ziyareti, Kara Şeyh,

  c) Sıcak ekmek ve yemek dağıtılarak fakirler doyurulm

  XIX. yüzyıl ortaları ile XX.yüzyıl başlarında, Van bölgesini gezen seyyah ve araştırmacıların yaptıkları çalışmalardan görüldüğü gibi eski Van, her türden mimari örneklerle doludur. Bölge sivil mimarisinde evlerin önemli bir yeri vardır. Yerleşim alanının sınırlı olmasından dolayıdır ki evlerin tamamı bitişik nizamda olup,genellikle iki,nadiren tek katlı olarak yapılmıştır.
  Halk XIX.yüzyılın son çeyreğinden itibaren, nufusun artması, yerleşim alanlarının sınırlı olması ve müslim-gayrimüslim halk arasındaki çeşitli problemlerden dolayı, günümüz Van şehrinde Topçuoğlu, Norşin, Bahçıvan v.b. mahallelerine gruplar halinde yerleşmişlerdir.
  1915-1918 yılları arasında Ruslar ve Ermeniler tarafından işgal edilen bölgeden 1918 yılında işgalci kuvvetler çekilirken eski ve yeni şehirde bulunan tüm yapıları yakıp yıkmışlardır.Yeni Van şehrindeki evlerin çoğu yeniden onarılarak günümüze kadar ulaşmasına rağmen,eski şehir içindeki evlerin yıkıntıları bile mevcut değildir.

  EVLERİN GENEL MİMARİ ÖZELLİKLERİ


  Günümüz Van şehrinde,tarihi Van evlerinin özelliklerini yansıtan yirmiye yakın ev vardır.Bunların büyük bir bölümü kullanılamaz durumdadır.Kalan birkaç evde günümüz şartlarına uydurularak kullanılmaya devam edilmektedir.Yeni Van şehrinde yapılan evlerin tamamı arazi genişliğinden dolayı ayrık nizamda ve bahçeli olarak inşa edilmişlerdir. Her evin vazgeçilmez unsuru olan tandır evi , bazen eve bitişik bazen de ayrı yapılırken,ahır evlerde ayrı,bahçe içinde yer almaktadır. Tamamiyle sokağa açık evlerin alt kat sofasına çift kanatlı , ahşap bir kapı ile girilmektedir. Sofanın yanlarında oturma odaları yer almaktadır. Sofanın baş tarafında bulunan bir kapı ile servis birimlerine geçilmektedir. Servis bölümünde bulunan bir kapı da bahçeye ve avluya açılmaktadır.

  Avlu kapısının iç tarafında, merdiven altında veya tandırevinin uygun bir yerinde kışlık yiyecekler gömülerek bekletilmektedir. Genelde tek katlı olan servis üniteleri kiler,hela,mutfak,ocak ,tandırevleri ve duş alma yerleri olan “çal” dan oluşmaktadır.
  vanın eski resimleri
  Üst kata, alt kattaki sofanın sağında bulunan, tek kollu ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst katın ortasında sokak yönünde ahşap konsollu, yörede “köşk” adı verilen çıkmalı sofa vardır. Bu katta da sofanın her iki yanında misafir odaları yer almaktadır. Duvar kalınlıkları alt katlarda 60-70 cm, üst katlarda 40-50 cm’dir. Evlerde bölgenin iklim özelliğinden dolayı tamamen mazgal pencere kullanılmıştır. İç duvarlar çamur,sıva veya yağlı kireçle sıvanıp, badana ile boyanırken, taban kaplaması olarak da alt kat sofa ve servis bölümlerinde Sal taşı, tandırevinde sıkışmış toprak , odalarda ise ahşap kullanılmıştır.Isınma odalarda soba, servis birimlerinde tandır ve ocakla sağlanır.

  Evlerde haremlik-selamlık anlayışı , mekansal olarak değil , kurumsal olarak vardır.Bu özelliği ile geleneksel Türk ev mimarisinden farklılık arzeder. Bu durum , Türkler’in Ermeni kültüründen etkilenmesi ile açıklanabilir.

  MALZEME


  Eski Van evlerinde kullanılan malzeme , tabi bir malzeme olan kerpicin yanında ahşap,taş,toprak ve tuğladır. Kerpiç yapımı sıva ve düzdam döşemesinde kullanılan toprak , Van’ın 18 km. kuzeyindeki Bardakçı Köyü’nden getirilmektedir. Evlerin kapı,pencere,dolap,tavan ve taban döşemelerinde, yörede bolca bulunan kavak ağacı kullanılır. Yapının emelinden subasman seviyesine kadar olan kısmı düzgün kesme taştan örülür.

  ÖRTÜ SİSTEMİ
  <H2 style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>Anadolu’nun pek çok yöresinde olduğu gibi Van evlerinde de üst örtü sistemi düz damdır. Tavanlarda 40-50 cm. aralıklarla yerleştirilen döşeme kirişlerinin üzerinde , yaklaşık 3-4 cm. kalınlığında mertekler vardır. Merteklerin üzeri kamışlarla , kamışlar da 25-30 cm. kalınlığında gevrek toprakla örtülür. Bu toprağın üzeri ortalama 10 cm. kalınlığında çamur sıva ile, yaklaşık %15 eğim verilerek sıvanır. Eğim yönü genelde bahçe ve sokak tarafına konulan çörtenlere (şoratan) doğrudur.
  </H2><H2 style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>Damlarda kullanılan sıva çamurun çatlamaması, su sızmalarını engellemesi ve üzerinde bitki yeşermemesi için tuz ilave edilerek bir hafta dinlendirildikten sonra kullanılır. Kışın yağan karların kısa sürede dam üzerinden atılmasında ahşaptan yapılmış sir kürekten faydalanılır. İki katlı evlerin arka taraflarında tandırevi varsa portatif bir merdivenle dama çıkılır. Tandırevi toksa bina üzerine yapılan özel kısma konulan portatif ahşap merdivenle dama çıkılır. Damın temizlenmesinde kullanılan kar küreği,süpürge,luğ taşı vs. burada bulundurulur. Ayrıca damda 50 cm. yüksekliğinde kerpiçten yapılmış bacalar vardır.
  </H2><H2 style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>CEPHE DÜZENİ
  </H2>CEPHE DÜZENİ
  Geleneksel Van evlerinin cephesi, eski van şehrindeki evlere has cephe özelliklerini taşır. İki katlı evlerin giriş kapısının üzerinde, sofanın ortasında, iki ahşap kirişle uzatılmış, yörede “köşk” adı verilen konsollar oldukça yaygındır. Sokak yönünde yapılan bu köşklerle sofalar genişletilmiş, ilave olarak ta yanlardan aydınlatma artırılmıştır. Tamamen ahşaptan yapılan köşklerin genişliği sofanın genişliğinde, konsol uzunluğu ortalama 110 cm. dir. Köşkün ön ve yanlarında bulunan pencereler düşey sürgülü olup, bu pencereler yarıya kadar demir parmaklıklarla zenginleştirilmiştir. Bazı evlerin damları saçaksız, bazıları ise sadece eğim yönünde 50 cm. saçaklıdır. Dam üzerine yağan kar ve yağmur sularını tahliye etmek için saçak altında veya saçak hizasında ahşaptan yapılmış süslemeli çörtenler bulunur. Saçaklar da süslemeli ahşap alınlıklarla çevrelenir.
  Giriş cepheleri evlerin en hareketli cephelridir. Giriş kapısının ve cephelerin her iki yanında yaklaşık 40x60 cm’lik bir alan kesme blok taşlarla örülür. Cephelerde, alt ve üst kattaki pencerelerle elde edilen doluluk ve boşluklarla estetik bir görünüm ortaya çıkar.
  Pencereler genellikle düz atkılıdır. Bazı evlerin cephelerinin alt ve üst kısımlarında tuğla ile örülmüş, dikdörtgen ve üçgen pahla veya sivri kemerle çevrelenmiş süslemeler içinde ayyıldızlı kabartmalar vardır. Alt kat pencerelerindeki demir parmaklıklar yörede çok kullanılan bir şekilde süslendirilmiş olup , giriş kapısı üstü ve üst kat pencerelerindeki parmaklıklarda ise bitkisel motiflerin stilize edilmesi ile oluşan bezemeler yer almaktadır. Van evlerinin vazgeçilmez öğesi olan dibek taşı , cephenin sol yada sağında , yada arka bahçede bulunur. Yan cepheler çoğunlukla sağır , arka cepheler yalın , dış satıhları ise çamur harçla sıvanır.


  ÖRTÜ SİSTEMİ

  Anadolu’nun pek çok yöresinde olduğu gibi Van evlerinde de üst örtü sistemi düz damdır. Tavanlarda 40-50 cm. aralıklarla yerleştirilen döşeme kirişlerinin üzerinde , yaklaşık 3-4 cm. kalınlığında mertekler vardır. Merteklerin üzeri kamışlarla , kamışlar da 25-30 cm. kalınlığında gevrek toprakla örtülür. Bu toprağın üzeri ortalama 10 cm. kalınlığında çamur sıva ile, yaklaşık %15 eğim verilerek sıvanır. Eğim yönü genelde bahçe ve sokak tarafına konulan çörtenlere (şoratan) doğrudur.


  Damlarda kullanılan sıva çamurun çatlamaması, su sızmalarını engellemesi ve üzerinde bitki yeşermemesi için tuz ilave edilerek bir hafta dinlendirildikten sonra kullanılır. Kışın yağan karların kısa sürede dam üzerinden atılmasında ahşaptan yapılmış sir kürekten faydalanılır. İki katlı evlerin arka taraflarında tandırevi varsa portatif bir merdivenle dama çıkılır. Tandırevi toksa bina üzerine yapılan özel kısma konulan portatif ahşap merdivenle dama çıkılır. Damın temizlenmesinde kullanılan kar küreği,süpürge,luğ taşı vs. burada bulundurulur. Ayrıca damda 50 cm. yüksekliğinde kerpiçten yapılmış bacalar vardır.


  CEPHE DÜZENİ


  CEPHE DÜZENİ

  Geleneksel Van evlerinin cephesi, eski Van şehrindeki evlere has cephe özelliklerini taşır. İki katlı evlerin giriş kapısının üzerinde, sofanın ortasında, iki ahşap kirişle uzatılmış, yörede “köşk” adı verilen konsollar oldukça yaygındır. Sokak yönünde yapılan bu köşklerle sofalar genişletilmiş, ilave olarak ta yanlardan aydınlatma artırılmıştır. Tamamen ahşaptan yapılan köşklerin genişliği sofanın genişliğinde, konsol uzunluğu ortalama 110 cm. dir. Köşkün ön ve yanlarında bulunan pencereler düşey sürgülü olup, bu pencereler yarıya kadar demir parmaklıklarla zenginleştirilmiştir. Bazı evlerin damları saçaksız, bazıları ise sadece eğim yönünde 50 cm. saçaklıdır. Dam üzerine yağan kar ve yağmur sularını tahliye etmek için saçak altında veya saçak hizasında ahşaptan yapılmış süslemeli çörtenler bulunur. Saçaklar da süslemeli ahşap alınlıklarla çevrelenir.

  Giriş cepheleri evlerin en hareketli cephelridir. Giriş kapısının ve cephelerin her iki yanında yaklaşık 40x60 cm’lik bir alan kesme blok taşlarla örülür. Cephelerde, alt ve üst kattaki pencerelerle elde edilen doluluk ve boşluklarla estetik bir görünüm ortaya çıkar.

  Pencereler genellikle düz atkılıdır. Bazı evlerin cephelerinin alt ve üst kısımlarında tuğla ile örülmüş, dikdörtgen ve üçgen pahla veya sivri kemerle çevrelenmiş süslemeler içinde ayyıldızlı kabartmalar vardır. Alt kat pencerelerindeki demir parmaklıklar yörede çok kullanılan bir şekilde süslendirilmiş olup , giriş kapısı üstü ve üst kat pencerelerindeki parmaklıklarda ise bitkisel motiflerin stilize edilmesi ile oluşan bezemeler yer almaktadır. Van evlerinin vazgeçilmez öğesi olan dibek taşı , cephenin sol yada sağında , yada arka bahçede bulunur. Yan cepheler çoğunlukla sağır , arka cepheler yalın , dış satıhları ise çamur harçla sıvanır.
  ____________________________
  Korg Pa Serisi setleri, Müzik Aletleri, Van Kahvaltı Ürünleri,
  Van Otlu Peyniri, Kaçak Çay,Kokulu İran Pirinci, Doğal Bal,

  Sipariş Vermek İçin Aşağıdaki Siparis11 Resmi Tıklayın


  n3hbgtfre21"
 2. #2
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Bulunduğu yer
  Van Merkez
  Yaş
  34
  Mesajlar
  17.067

  Standart

  şimdi eser bile yok eski vandan
  ____________________________
  Korg Pa Serisi setleri, Müzik Aletleri, Van Kahvaltı Ürünleri,
  Van Otlu Peyniri, Kaçak Çay,Kokulu İran Pirinci, Doğal Bal,

  Sipariş Vermek İçin Aşağıdaki Siparis11 Resmi Tıklayın


  n3hbgtfre21"
 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  8

  Standart

  s bremın paylaşim için

  n3hbgtfre21"
 4. #4
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Bulunduğu yer
  Van Merkez
  Yaş
  34
  Mesajlar
  17.067

  Standart

  vanın eski halini gördünmü kawacan
  ____________________________
  Korg Pa Serisi setleri, Müzik Aletleri, Van Kahvaltı Ürünleri,
  Van Otlu Peyniri, Kaçak Çay,Kokulu İran Pirinci, Doğal Bal,

  Sipariş Vermek İçin Aşağıdaki Siparis11 Resmi Tıklayın


  n3hbgtfre21"
 5. #5
  KeçiKa Amedé
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  2.521

  Standart

  Genç kızların çabuk evlenmesi, evlenmek isteyen ve evlenemeyenlerin nasiplerinin açılması,

  beni buraya götür mir hele şükür bu okunuyo izlenmiyo

  n3hbgtfre21"
 6. #6
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Bulunduğu yer
  Van Merkez
  Yaş
  34
  Mesajlar
  17.067

  Standart

  evde kalmişsin heja seni götürem nasibin açilsin
  ____________________________
  Korg Pa Serisi setleri, Müzik Aletleri, Van Kahvaltı Ürünleri,
  Van Otlu Peyniri, Kaçak Çay,Kokulu İran Pirinci, Doğal Bal,

  Sipariş Vermek İçin Aşağıdaki Siparis11 Resmi Tıklayın


  n3hbgtfre21"
 7. #7
  SüPéR ViP BaYaN
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  3.655

  Standart

  paylaşımın için sağol

  n3hbgtfre21"
 8. #8
  SüPéR ViP BaYaN
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  829

  Standart

  nedır wanın senden çektıgı morukkkk senın yüzünden eser kalmadı haha

  n3hbgtfre21"
 9. #9
  Site Sahibi
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Bulunduğu yer
  Van Merkez
  Yaş
  34
  Mesajlar
  17.067

  Standart

  Sen vanın eski haline kurban ol Ewin
  ____________________________
  Korg Pa Serisi setleri, Müzik Aletleri, Van Kahvaltı Ürünleri,
  Van Otlu Peyniri, Kaçak Çay,Kokulu İran Pirinci, Doğal Bal,

  Sipariş Vermek İçin Aşağıdaki Siparis11 Resmi Tıklayın


  n3hbgtfre21"
 10. #10
  ISO 9002 Kalite Belgeli
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  2.136

  Standart

  yoldaş van ın o güzelliği kalmadıysa ben gelmim hiç boşa bende askerliğimi van da yapim diye dilekçe yazacaktım t.s.k ya

  n3hbgtfre21"
 

 

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. van eski ev resimleri
  By Mîr in forum Van/Wan
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.04.09, 06:30 645
 2. Nurettin Rençber - Eski Yara
  By İnanÇ in forum Türkçe Sarki SözLeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.04.09, 05:14 593

Bu Konudaki Etiketler

Paylaş

Paylaş

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap
Powered by vBulletin® Version (Kapalıyız)
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Türkçe Çeviri : Korg pa800 Set
Tasarim MirBey
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:46 157.